Kontakt

Właścicielem marki OCPD24.COM jest firma OCPD24 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-394), przy ulicy Kołobrzeskiej 28, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000490474; NIP: 584-27-33-906 i kapitale zakładowym:450.000 PLN - opłaconym w całości.