OC Przewoźnika drogowego

DOBROWOLNE

OC Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym (OCP)

W ramach tego rodzaju ubezpieczenia udzielamy ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia:

Podstawowy wariant ubezpieczenia OCP zapewnia:

Odszkodowanie dla właściciela towaru

np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie zostanie dostarczony na czas

Pokrycie kosztów przechowania ładunku

np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów

Zwrot niezbędnych kosztów

które poniesie firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu

Pokrycie kosztów pracy ekspertów

którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody

Refundację kosztów sądowej obrony i koszty postępowań sądowych

w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu OCPD :

  • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
  • powstałe wskutek winy umyślnej,
  • spowodowane przez podwykonawców,
  • rabunku,
  • powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
  • powstałe wskutek zniszczenia towaru przez uchodźców i imigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
  • pokrycia cła i innych kosztów,
  • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem,
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.
Oc przewoźnika

SKONTAKTUJ SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com