Ubezpieczenie turystyczne

Dla biznesu i klientów indywidualnych

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne, zwane także podróżnym jest niezbędnym elementem każdej podróży. Jadąc na wakacje, wykupienie takiej polisy pozwala cieszyć się wypoczynkiem bez obaw o dodatkowe koszty wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak problemy zdrowotne, kradzież czy utrata dokumentów.

Polisę turystyczną powinna wykupić każda osoba wyjeżdżająca na wypoczynek. Ubezpieczenie można dopasować do swoich potrzeb oraz przede wszystkim do charakteru wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia

Polisa obejmuje następujące elementy:

Koszty leczenia

Pokrywają wszelkie wizyty w szpitalach, przychodniach, placówkach medycznych, a także zabiegi, operacje, zakup leków i środków medycznych, transport sanitarny, transport powrotny do kraju czy transport zwłok, oczywiście do wysokości sumy gwarantowanej.

Ubezpieczenie NNW

W razie nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia w pewnym stopniu albo śmierć ubezpieczyciele wypłaci ubezpieczonemu lub jego bliskim odszkodowanie, które będzie odpowiadało procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu określonemu przez zakład ubezpieczeń.

OC w życiu prywatnym

W razie nieumyślnego poszkodowania osoby trzeciej poprzez spowodowanie strat na jej zdrowiu lub mieniu przez ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrywające wygenerowane koszty.

Ubezpieczenie bagażu

Rzeczy osobiste ubezpieczonego zostaną objęte ochroną an wypadek ich zniszczenia, kradzieży lub zgubienia (towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie maksymalnie do określonej w polisie sumy gwarantowanej).

Dodatkowe rozszerzenia:

  • koszty rezygnacji – w razie konieczności odwołania zaplanowanej podróży, ubezpieczyciel zwróci koszty imprezy turystycznej, biletu czy noclegu pod warunkiem że powodem rezygnacji będą zdarzenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie od opóźnienia bagażu – takie sytuacje mają miejsce w przypadku podróży samolotem – jeśli ubezpieczony musi czekać na opóźnione dostarczenie bagażu, towarzystwo pokryje koszty związane z brakiem niezbędnych rzeczy osobistych (do określonej sumy gwarantowanej),
  • choroby przewlekłe – to rozszerzenie dla osób, które mają zdiagnozowane schorzenie mogącą spowodować pogorszenie się stanu zdrowia podczas pobytu za granicą (wzrasta ryzyko korzystania z opieki medycznej, trzeba więc zapłacić dodatkową składkę.
ubezpieczenie turystyczne

SKONTAKTUJ SIĘ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com