Co warto wiedzieć o klauzuli postojowej?

Co warto wiedzieć o klauzuli postojowej?

Klauzula postojowa to jedna z najważniejszych klauzul w ubezpieczeniu OCPD. Jest niezbędna dla przewoźnika, gdyż umożliwia mu funkcjonowanie w łańcuchu dostaw. W przypadku jej braku, można stać się „niewidocznym” dla spedytorów i osób zajmujących się załadunkiem towaru. Co warto wiedzieć o klauzuli postojowej? Na co uważać przy jej wyborze? Jakie obowiązki ma przewoźnik w związku z jej posiadaniem?

Czym jest klauzula postojowa?

Na początku przyjrzyjmy się definicji pojęcia. Klauzula postojowa, zwana inaczej parkingową  stanowi ochronę ubezpieczeniową dla przewoźnika podczas postoju pojazdu w przypadku kradzieży ładunku lub jego części, kradzieży pojazdu z ładunkiem oraz rozboju. Ma to ogromne znaczenie przy domaganiu się rekompensaty za poniesione szkody. Brak takiego zapisu w polisie OCPD może spowodować, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania, mimo że firma poniesie ogromną stratę związaną z utratą ładunku, a nawet samochodu. Ta klauzula powinna być obowiązkowym elementem każdej polisy.

Przed czym chroni klauzula postojowa?

Klauzula postojowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie:

 • kradzieży ładunku lub jego części,
 • kradzieży całego pojazdu wraz z ładunkiem,
 • rozboju, jeśli szkody te powstały podczas postoju pojazdu.

Klauzula postojowa a klauzula rozboju

Klauzula postojowa to nie jedyna klauzula zapewniająca ochronę ubezpieczeniową w przypadku ryzyka rozboju, ponieważ działa ona jedynie w czasie postoju pojazdu. A co jeśli do rozboju dojdzie podczas jazdy, przymusowego postoju w korku lub innych okolicznościach? Wtedy ochronę może zapewnić klauzula rozboju, która z kolei nie ma mocy prawnej podczas postoju. Warto więc zawrzeć w umowie ubezpieczeniowej obie klauzule.

Obowiązki kierowcy

Posiadanie klauzuli w ubezpieczeniu OCPD wiąże się z przeróżnymi wymaganiami i obowiązkami dla kierowców, których należy przestrzegać, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby. Przede wszystkim należy znać dokładnie treść klauzuli i zapisane w niej pułapki, określające czy można opuścić samochód, na jakich typach parkingów można się zatrzymać i jakie zachowania są dopuszczalne. Aby wypłacić odszkodowanie, przeważnie ubezpieczyciele domagają się następujących czynności:

 1. parkowania na parkingach strzeżonych
 2. parkowania na parkingach ogrodzonych i oświetlonych
 3. parkowania w dozorowanych, ogrodzonych i oświetlonych bazach odbiorcy, czy przewoźnika
 4. parkowania na parkingach przy całodobowych stacjach paliw, motelach, hotelach, restauracjach, urzędach celnych, przejściach granicznych znajdujących się na trasie przejazdu i przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych
 5. uzależniają warunki ochrony od warunków zlecenia transportowego, czy instrukcji

W zależności od klauzuli obowiązują różne wytyczne. Z całą pewnością można określić, że każda z nich bezwzględnie wyklucza parkowanie w niebezpiecznych miejscach – na parkingach leśnych, polanach, przydrożnych zatokach,  itp. Część klauzul dopuszcza parkowanie na parkingach przydrożnych, w zatoczkach, na MOP-ach autostradowych.

Podczas postoju i opuszczenia pojazdu należy obowiązkowo również go zabezpieczyć:

 1. zamknąć pojazd na wszystkie zamki fabryczne,
 2. uruchomić zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
 3. zabrać ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe.

Jakie pułapki czekają na kierowców?

Ubezpieczeniowe klauzule zawierają przeróżne zapisy, które niejednokrotnie są nieprzystosowane do rzeczywistości. Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Parking niestrzeżony, nieoświetlony, bez ochrony

Spójrzmy na sytuację, gdy na trasie nie ma parkingów strzeżonych albo kierowca, stojąc w korku w wyznaczonym czasie pracy nie dojechał na parking. Jeśli nie zapisano, że istnieje możliwość zatrzymania się na postój na innym parkingu niż strzeżony, nie jest chroniony ubezpieczeniem. Podobnie jest w przypadkach ogrodzonych i oświetlonych parkingów.

Postój w miejscu dostaw

W dynamicznej branży transportowej zdarza się tak, że np. w piątek wieczorem po przybyciu na miejsce dostawy niemożliwy jest rozładunek i kierowca musi czekać do poniedziałku. W związku z tym potrzebuje bezpiecznego parkingu. Okazuje się, że wolne są tylko miejsca niespełniające zapisów w klauzuli. Negocjacje z firmą ubezpieczeniową są bardzo trudne i warto zadbać o możliwe „furtki”, takie jak pozwolenie na parking w bazie odbiorcy czy przy ulicy obok.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy wyznacza rytm postojów. To, kiedy kierowca może jechać i gdy musi odpoczywać określają normy unijne oraz krajowe. Klauzule postojowe całe szczęście zazwyczaj uwzględniają postoje wynikające z przepisów dotyczących czasu pracy kierowców lub ich potrzeb fizjologicznych. Trudno jednak zsynchronizować postoje w odpowiednich miejscach ze wskazaniami tachometru, czy potrzebami żołądka. Mimo to starają się określić w jakich miejscach podczas takiego postoju kierowca ma parkować. Jeśli transport odbywa się głównymi drogami postoje można jakoś zorganizować tak, aby spełniać te wymogi, ale w przypadku dróg lokalnych to duży kłopot. Nawet przy głównych drogach biorąc pod uwagę ilość ciężarówek na trasach, infrastruktura jest niewystarczająca. Warto zatem żebyś spróbował poszerzyć klauzulę w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

Zapisy w zleceniu transportowym

Klauzule uzależniają również miejsca postojów od zapisów w zleceniu transportowym, czyli jeśli zleceniodawca będzie w umowie ograniczał postój do parkingów strzeżonych, a klauzula polisy przewiduje inną możliwość, to kierowca tak, czy inaczej będzie musiał zaparkować na parkingu strzeżonym, bo jeśli zrobi inaczej ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zatem nawet jeśli płaci się większą składkę za poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, nie uzyska się jej, jeśli nie spełni się zaostrzonych warunków zawartych w zleceniu czy instrukcji do niego.

Odbiór odpoczynków kierowcy

Odbiór regularnych, tygodniowych odpoczynków poza kabiną ciężarówki jest ogromnym utrudnieniem dla planujących transporty ze względu na braki w infrastrukturze, która by to umożliwiała. Zmusza to do zmiany w organizacji transportu i poniesienia tym samym dodatkowych kosztów. Niestety niektóre kraje tego wymagają. Problematyczne jest także pozostawienie pojazdu z ładunkiem na tak długi czas bez opieki. Klauzule dotyczą przecież czasu pracy kierowców. Warto zatem uwzględnić w klauzuli kwestie związane z odbiorem odpoczynków, żeby w razie zaistnienia takiej konieczności ubezpieczyciel nie odmówił Ci wypłaty odszkodowania.

Czy brak klauzuli postojowej eliminuje z łańcucha dostaw?

Pisaliśmy na wstępie, że brak klauzuli postojowej może eliminować przewoźnika z łańcucha dostaw. W praktyce dzieje się tak, że znaczna część załadowców i spedytorów wymaga od przewoźników rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę postojową. Wspomniałem na wstępie, że brak tej klauzuli może eliminować przewoźnika z łańcucha dostaw. Duża część załadowców i spedytorów wymaga, aby przed wykonaniem przewozu dostarczona została polisa OCPD i jeśli osoba weryfikująca jej treść nie znajdzie tam tego, czego oczekuje, wówczas nie otrzyma on zlecenia. Dotyczy to nie tylko tej klauzuli, ale także wielu innych, które są uważane za obowiązkowe, jak również nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia.

Dlaczego klauzula jest wymagana?

Odpowiedź na powyższe pytanie wynika z konsekwencji, które niosą ze sobą zapisy konwencji CMR. Zgodnie z art. 17 ust. 2 CMR (art. 65 ust. 2 prawa przewozowego) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli szkoda spowodowana została okolicznościami, których nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Jak jednak określić i uzasadnić, czy była szansa uniknięcia szkody? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jakim zakresie odpowiedzialny jest przewoźnik, ponieważ zależy to od okoliczności i brak dostatecznych wyjaśnień może skończyć się niekorzystnym wyrokiem sądu. W związku z tym trzeba zawrzeć stosowne zapisy, aby w razie szkody mieć o co walczyć.

 

Na podstawie: transbrokers, poradnik transportowy

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com