Ubezpieczenie psa i kota

ubezpieczenie psa

Ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia turystyczne i ubezpieczenia samochodu to w Polsce sprawa powszechna i oczywista. Osoby prywatne chronią w ten sposób swoje życie i dobytek, a przedsiębiorstwa swój majątek. Pojawiają się jednak nowe rodzaje ubezpieczeń, które nie są jeszcze u nas zbyt popularne. Jednym z nich jest ubezpieczenie zwierząt. O ile ubezpieczenie zwierząt gospodarskich związane z przemysłem spożywczym nie jest niczym nadzwyczajnym, to ubezpieczenie zwierząt domowych to wciąż nowość. Sprawdź na czym dokładnie polega ubezpieczenie psa i kota!

Dlaczego ubezpieczenie zwierząt domowych jest tak istotne?

Psy i koty, podobnie jak ludzie może spotkać nieszczęśliwy wypadek, choroba, kontuzja. Ubezpieczenie zwierzęcia od następstw nieszczęśliwych wypadków pomoże nam w planowaniu nieoczekiwanych wydatków na pomoc weterynaryjną. Takie ubezpieczenie może objąć także odpowiedzialność cywilną właściciela psa, rekompensatę w przypadku śmierci lub utraty zwierzęcia, czy też choroby właściciela.

Rodzaje ubezpieczeń dla zwierząt

 1. Ubezpieczenie na życie.

Ma zapewnić ochronę życia zwierzęcia. Jest odnawiane co roku, dzięki czemu płacąc składki jest możliwość ubiegania się o pełne odszkodowanie każdego roku wypadku choroby, przez resztę życia zwierzęcia.

 1. Ubezpieczenie od stanu zdrowia zwierzęcia

Zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, zakład zapewnia pokrycie kosztów leczenia do pewnego limitu pieniężnego dla każdego przypadku złego stanu zdrowia.

 1. Ubezpieczenie czasowe 12-miesięczne

Zapewnia pokrycie określonej kwoty leczenia przez okres 1 roku dla każdej diagnozy.

 1. Polisa od nieszczęśliwego wypadku i kradzieży

Zwierzęta domowe można ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków w ramach standardowych polis mieszkaniowych. W przedmiotowych ubezpieczeniach zwierzęta są ubezpieczone na takich samych zasadach jak rzeczy ruchome. Ubezpieczenie obejmuje ochronę od ognia, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych, w wyniku których mogą ucierpieć.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na polisie mieszkaniowej wiąże się z tym, że są one objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, wskazanym na polisie. Natomiast poza obrębem nieruchomości nie będą objęte ochroną.

 1. OC w życiu prywatnym – pogryzienie, zniszczenie mienia

Istnieje możliwość wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych przez zwierzęta – psa czy kota. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej proponują to jako rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

 1. Assistance – pokrycie kosztów opieki nad zwierzęciem domowym

Zapewnia opiekę nad zwierzętami domowymi w przypadku, gdy ubezpieczony właściciel jest hospitalizowany. Usługa obejmuje karmienie, wyprowadzanie zwierzęcia, utrzymywanie jego higieny oraz transport do osoby lub placówki wskazanej przez ubezpieczonego. Świadczenia pokrywane są do limitu 300 zł za jedno zdarzenie rocznie, gdy w miejscu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzęciem.

Zakres ubezpieczenia dla zwierząt

Zakres ubezpieczenia dla zwierząt może pokrywać:

 • koszty wizyty w placówce weterynaryjnej,
 • koszt pobytu w klinice dla zwierząt,
 • koszt badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • koszty uśpienia oraz kremacji,
 • koszt opieki nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji właściciela: wyprowadzanie na spacer, karmienie, utrzymanie higieny zwierzęcia
 • zwrot kosztów za szkody wyrządzone przez zwierzę, m.in. pogryzienie, zniszczenie mienia osoby trzeciej;
 • zwrot kosztów w razie odniesienia obrażeń przez zwierzę w wyniku zdarzenia losowego, m.in. pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • zwrot kosztów leczenia w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia: pokrycie kosztów wizyt w lecznicy, badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych, zabiegów operacyjnych
 • wypłata świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w razie uśpienia w następstwie choroby lub wypadku;
 • infolinia i pomoc weterynaryjna

Trzeba jednak zaznaczyć, że właścicielowi zwierzęcia przysługuje z tytułu ochrony zwrot poniesionych kosztów wyłącznie do wysokości sumy ubezpieczenia, która została określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Od czego zależy cena ubezpieczenia dla zwierząt?

Cena ubezpieczenia zwierzęcia domowego zależy przede wszystkim od następujących czynników:

 1. Rasa – niektóre rasy są bardziej podatne na określone urazy niż inne.
 2. Miejsce zamieszkania – lokalizacja określa koszt pomocy weterynaryjnej, z uwzględnieniem lokalnych cen utrzymania.
 3. Płeć zwierzęcia – tak jak w przypadku ludzi, również u zwierząt istnieje znacząca różnica ryzyka zachorowania oraz kosztów leczenia.
 4. Wiek – starsze zwierzaki są bardziej podatne na czynniki zewnętrzne oraz posiadają zwiększone ryzyko zachorowania ze względu na proces starzenia.
 5. Koszt weterynarza – im więcej ograniczeń jest zawartych w umowie ubezpieczenia zwierzaka, tym mniej ubezpieczyciel prawdopodobnie będzie chciał zapłacić.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń cena jest zależna od indywidualnych potrzeb klienta. 

Co jeszcze można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia dla zwierząt?

Poniżej przedstawiamy jeszcze kilka przykładowych możliwości poszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe klauzule:

 1. Nagroda, w przypadku zaginięcia zwierzęcia – polisa pokrywa koszt lokalnych ogłoszeń oraz oferowanej nagrody za znalezienie psa, do określonego limitu pieniężnego.
 2. Ubezpieczanie od kradzieży – jeśli zwierzę nie zostanie znalezione lub zostanie uprowadzone, po upływie określonego czasu towarzystwo zwraca koszty polisy.
 3. Przerwanie wakacji – niektóre towarzystwa oferują opcję zwrotu kosztów anulowania lub skrócenia wakacji, jeśli zwierzę nieoczekiwanie zachoruje i pilnie wymaga pomocy lub operacji.
 4. Ubezpieczenie podróżne – przydaje się szczególnie w przypadku podróży zagranicznych. Ważne. aby kraj w którym się znajdujecie był członkiem programu „PETS Travel Scheme”, który upoważnia na rozszerzenie pakietu o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poza krajem zamieszkania przez określoną liczbę dni.
 5. Ciąża u psów – jeśli zdecydujesz się na powiększenie swojego stadka, niektóre firmy mogą zapewniać pokrycie kosztów związanych z opłatami weterynarza w przypadku wizyt kontrolnych oraz powikłań podczas ciąży.
 6. Alternatywne terapie – w przypadku zwierząt, które nie reagują na tradycyjne leczenie, niektórzy weterynarze stosują alternatywne metody, takie jak akupunktura i hydroterapia. Większość standardowych polis nie obejmuje alternatywnej terapii, więc jeśli myślisz, że kiedykolwiek będziesz jej potrzebować, możesz ją dodać do podstawowego ubezpieczenia za dodatkową opłatą.
 7. Leczenie dentystyczne psa – część firm ubezpieczeniowych pokrywa koszty leczenia dentystycznego, które jest następstwem wypadku, inni oferują również zwrot kosztów w wyniku choroby.
Share:

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com