Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie turystyczne?

polisa na wakacje

Rozpoczyna się sezon wakacyjnych wyjazdów. Lada dzień skończy się rok szkolny, studenci zakończą sesje i grono urlopowiczów wyruszy na zasłużony wypoczynek. Niezależnie od tego, na jakim etapie życiowym jesteś, wyjeżdżając w podróż potrzebujesz polisy, by móc spać spokojnie. Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne dopasowane do Twoich potrzeb

Polisę turystyczną można dopasować bezpośrednio do charakteru wyjazdu. Powinna ją wykupić każda osoba wyjeżdżająca na wypoczynek. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują inne propozycje w zależności od rodzaju wyjazdu – można ubezpieczyć pojedynczego podróżującego, rodzinę jadącą na wczasy z dziećmi, wyjazd sportowców na ważny turniej, wyjazd do pracy fzycznej, a także podróż biznesową.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  • pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował albo uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
  • pokrycie kosztów transportu,
  • OC w życiu prywatnym polegające na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego,
  • pokrycie kosztów ratownictwa np. transport helikopterem.

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Najbardziej optymalna ochrona zawiera następujące elementy:

– koszty leczenia – obejmują wizyty w szpitalach, przychodniach, placówkach medycznych, a także zabiegi, operacje, zakup leków i środków medycznych, transport sanitarny, transport powrotny do kraju czy transport zwłok, oczywiście wszystko do wysokości sumy gwarantowanej;

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia w pewnym stopniu albo śmierć. Ubezpieczenie będzie odpowiadało procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu określonemu przez zakład ubezpieczeń;

– OC w życiu prywatnym – w razie nieumyślnego poszkodowania osoby trzeciej poprzez spowodowanie strat na jej zdrowiu lub mieniu przez ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrywające wygenerowane koszty.

– ubezpieczenie bagażu  – rzeczy osobiste ubezpieczonego zostaną objęte ochroną na wypadek ich zniszczenia, kradzieży lub zgubienia (towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie maksymalnie do określonej w polisie sumy gwarantowanej).

Istnieje też możliwość uwzględnienia w polisie dodatkowych elementów, które zagwarantują jeszcze pełniejszą ochronę na czas podróży:

– koszty rezygnacji – w razie konieczności odwołania zaplanowanej podróży, ubezpieczyciel zwróci koszty imprezy turystycznej, biletu czy noclegu pod warunkiem że powodem rezygnacji będą zdarzenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,

– ubezpieczenie od opóźnienia bagażu – takie sytuacje mają miejsce w przypadku podróży samolotem – jeśli ubezpieczony musi czekać na opóźnione dostarczenie bagażu, towarzystwo pokryje koszty związane z brakiem niezbędnych rzeczy osobistych (do określonej sumy gwarantowanej),

– choroby przewlekłe – to rozszerzenie dla osób, które mają zdiagnozowane schorzenie mogącą spowodować pogorszenie się stanu zdrowia podczas pobytu za granicą (wzrasta ryzyko korzystania z opieki medycznej, trzeba więc zapłacić dodatkową składkę.

Cena ubezpieczenia turystycznego

Wysokość składki ubezpieczenia turystycznego ustala się na podstawie standardowych czynników, takich jak przedmiot, suma, forma i okres ubezpieczenia, ale na cenę, którą zapłacisz za ochronę na wakacjach wpływają także dodatkowe aspekty. Na zniżkę można liczyć, jeśli:

  • jedziesz na wyjazd rodzinny lub grupowy
  • masz mniej niż 24 lata
  • zawierasz umowę ubezpieczenia w tym samym towarzystwie po raz kolejny (pod warunkiem, że poprzednie polisy były bezszkodowe)

Kiedy wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Należy pamiętać, by wykupić polisę co najmniej 1 dzień przed wyjazdem.

Comment on "Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie turystyczne?"

  1. […] Ubezpieczenie turystyczne to nasz wakacyjny niezbędnik i nieodłączna pomoc podczas zdarzeń losowych na wycieczkach. Załóżmy, że podczas wakacyjnego wypoczynku miała miejsce nieprzewidziana sytuacja – musiałeś odwiedzić szpital lub przychodnię, a twoja rekonwalescencja wymaga kontynuacji po powrocie. Czy Twoje ubezpieczenie ma wystarczający zakres? Sprawdź, czy może Ci się przydać ubezpieczenie kontynuacji leczenia po podróży.   […]

  2. […] na wakacje warto pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym oraz ubezpieczeniu kontynuacji  leczenia po […]

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com