Bezpieczny dom – ubezpieczenie nieruchomości

ubezpieczenie nieruchomości

Pracujemy na niego całe życie i jest to nasz najcenniejszy skarb – mieszkanie, dom, nieruchomość, nasz dorobek.  W życiu przydarzają się jednak różne nieprzewidziane sytuacje, w których możemy go utracić. Jak uchronić się przed przykrymi konsekwencjami wypadków i zagwarantować sobie wewnętrzny spokój? Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie nieruchomości? 

Po co nam ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie mieszkania pozwala nam spać spokojnie – jeśli wydarzy się coś złego, otrzymamy od ubezpieczyciela pieniądze na naprawę szkody.

Poza ochroną własnego mienia przed nieszczęśliwymi wypadkami i szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie, zyskujemy zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi przez Ciebie na mieniu osób trzecich, np. zalanie mieszkania sąsiadowi, wybuch, ogień, przepięcie itp.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie majątkowe dedykowane jest klientom indywidualnym, którzy mogą w ten sposób zabezpieczyć dorobek swojego życia, jak również firmom, które powinny zabezpieczyć swój majątek, a także miejsce pracy swoich pracowników.

Jaki jest zakres ubezpieczenia nieruchomości?

Zakres polisy może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, łodzie czy drogocenne przedmioty. Każde ubezpieczenie agencje dostosowują do indywidualnych potrzeb klienta. 

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Ochrona to zazwyczaj pakiet kilku polis, obejmujący:

 • ochronę od zdarzeń losowych, jak powódź, uderzenie pioruna czy eksplozja,
 • stałe elementy nieruchomości, jak drzwi i okna,
 • elementy ruchome, jak meble, sprzęt RTV i AGD.

Elementy stałe są zazwyczaj objęte ochroną tylko od zdarzeń losowych, natomiast ruchomości domowe – dodatkowo od ryzyka kradzieży z włamaniem. Jaki jest konkretnie zakres polis możemy dowiedzieć się z ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. OWU). Warto podkreślić, że pomimo tego, iż niewiedza nie boli to jej efekty z pewnością tak i aby uniknąć jakichkolwiek niedomówień, bądź niejasności przed zakupem polisy należy zapoznać się z typowo branżową terminologią.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także dodatkowe opcje, m. in. pokrycie kosztów wynajęcia lokalu na czas remontu zniszczonego mieszkania, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej czy rabunku mienia na ulicy (gdy np. na spacerze ktoś ukradnie nam kamerę objętą ubezpieczeniem domowych ruchomości). Niektóre z dodatkowych opcji można otrzymać gratis, za inne trzeba płacić.

Do ubezpieczenia mieszkania dołączane są też usługi assistance, czyli pomoc w razie domowych awarii. Ubezpieczyciel pomaga zorganizować pomoc np. hydraulika, ślusarza czy elektryka. Czasami można też liczyć na zwrot kosztów, jeśli na skutek szkody rodzina musiała skorzystać z hotelu, transportu czy pomocy domowej.

Jaka jest cena ubezpieczenia nieruchomości?

Cena za ubezpieczenie domu lub mieszkania zależy od szeregu czynników oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, które wybierze klient. Cenę ubezpieczenia majątkowego determinują zatem:

 • Zakres ochrony ubezpieczenia
 • Wysokość sumy ubezpieczenia
 • Wartość nieruchomości oraz przedmiotów znajdujących się w niej

Chcąc zaoszczędzić na zakupie polisy można wybrać standardową ochronę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie elementów stałych i ruchomości mieszkania lub domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Takiego ubezpieczenia na ogół żądają banki udzielając kredytów hipotecznych. Pełny pakiet ochrony zawiera między innymi:

 • ubezpieczenie od ryzyka włamania z kradzieżą,
 • ubezpieczenie od dewastacji domu lub mieszkania,
 • ubezpieczenie ochronne OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie NNW domowników.

Oprócz zakresu i sumy ubezpieczenia, przy obliczaniu składki ubezpieczeniowej bierze się pod uwagę i inne czynniki, takie jak:

 • wartość przedmiotu ubezpieczenia,
 • wykup polisy w firmie ubezpieczeniowej, z którą współpracuje klient,
 • posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe w domu lub mieszkaniu,
 • lokalizacja nieruchomości,
 • bezszkodowość, np. brak incydentów włamań w przeszłości,
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • wkład własny klienta,
 • umiejscowienie mieszkania na najniższej kondygnacji – parterowe mieszkania mogą być obarczone zwyżką ubezpieczeniową.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Szacując sumę ubezpieczeniową należy brać w pierwszej kolejności pod uwagę rzetelną wycenę rzeczy ruchomych, które najszybciej mogą zostać skradzione z domu lub mieszkania. Mało prawdopodobne jest, że dom zostanie okradziony ze wszystkiego, co znajduje się w jego wnętrzu.
Skupiając się natomiast na wycenie murów nieruchomości, trzeba zwrócić uwagę na rzeczywistą wartość nieruchomości. W przeciwnym wypadku wskazując wyższą wartość domu lub mieszkania nie dość, że będziemy ponosić wyższe koszty składki ubezpieczeniowej, to wystąpi zjawisko nadubezpieczenia. Tak wysoka suma ubezpieczeniowa i tak może nie być nam wypłacona, jeśli wycena szkód po stronie ubezpieczonego będzie wskazywała na niższe odszkodowanie.

UWAGA! Za niedbalstwo odszkodowania nie będzie!

Podpisując polisę należy pamiętać, że ubezpieczyciele stosują szereg wyłączeń odpowiedzialności. W ten sposób chronią się przed nadużyciami i próbami wyłudzenie odszkodowania. Sprawdźmy zatem, w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może nie przyznać pieniędzy:

 • celowe i umyślne uszkodzenie – np. sprzętu domowego, pieca grzewczego czy wybicie szyby,
 • rażące niedbalstwo ze strony ubezpieczonego – np. zalanie domu, gdy woda dostała się przez nieszczelny dach, którego konserwacja leży po stronie właściciela domu, niewykonywanie przeglądów technicznych czy niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych,
 • złe warunki pogodowe (z wyjątkiem nawalnych deszczów) – działanie „zwykłego” deszczu czy mrozu,
 • przenikanie wód gruntowych do domu – powstanie w ich wyniku zawilgocenia, pleśni lub grzyba nie uprawnia do odszkodowania,
 • pomalowanie nielegalnym graffiti – niektóre towarzystwa nie podejmują się ochrony, gdy na budynkach pojawią się napisy czy malunki,
 • kradzież dzieł sztuki, biżuterii czy innych cennych przedmiotów

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com