10 pułapek ubezpieczycieli OCPD

10 pułapek ubezpieczycieli

Wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego najczęściej wiąże się z bardzo trudną decyzją  – czy wziąć niską składkę, czy szeroki zakres ubezpieczenia. Co więcej ubezpieczyciele często zastawiają na klientów pułapki. Sprawdź, na co uważać przy wyborze OCPD.

 1. Suma Gwarancyjna

Ważne, aby była to nieredukcyjna suma gwarancyjna, czyli suma „na każde zdarzenie”. Dzięki temu każde zdarzenie szkodowe rozpatrywane będzie do pełnego limitu sumy.

 1. Towary wyłączone

Sprawdź katalog wyłączeń ładunków – jeżeli towar będzie znajdował się na liście towarów wyłączonych, w przypadku szkody nie otrzymasz odszkodowania.

 1. Franszyza Redukcyjna

Sprawdź wysokość franszyzy redukcyjnej – o jej wysokość pomniejszone zostanie odszkodowanie. Ubezpieczyciele w klauzulach dodatkowych często przemycają informacje o zaangażowaniu przewoźnika w szkodę (franszyza, udział własny). Optymalna franszyza wyrażona jest kwotowo, uważaj na zapisy o udziałach procentowych.

 1. Zamknięty Katalog Ładunków

Gdy przewoźnik nie specjalizuje się w przewozie konkretnego rodzaju towaru należy sprawdzić, czy rodzaj przewożonych ładunków stanowi katalog otwarty. (Mienie rodzajowo różne z wyłączeniem). Taki zapis jest bezpieczniejszy, ponieważ ochroną będą objęte wszystkie przewożone ładunki, których nie wyłączają ogólne warunki ubezpieczenia lub sama polisa.

 1. Brak klauzuli chroniącej przed rozbojem, rabunkiem i kradzieżą

Sprawdź, czy Twoja polisa rozszerzona została o szkody wyrządzone wskutek rozboju, rabunku i kradzieży – to 20% wszystkich szkód w transporcie.

 1. Brak możliwości rozszerzenia polisy w trakcie jej trwania

Dowiedz się, czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, będziesz mógł rozszerzyć polisę (aneks) o dodatkowe klauzule – od zakresu Twojej polisy zależy przyjęcie zlecenia.

 1. Weryfikacja polisy tylko z upoważnieniem

Dowiedz się, w jaki sposób kontrahenci będą mogli dowiedzieć się o aktywności Twojej polisy – większość ubezpieczycieli wymaga każdorazowo upoważnienia od właściciela polisy na udzielenie informacji.

 1. Brak klauzuli postojowej

Sprawdź, czy miejsca, w których się zatrzymujesz podczas transportu, są  dopuszczone przez ubezpieczyciela. Bez klauzuli postojowej możliwy jest postój jedynie na parkingu strzeżonym, oświetlonym i dozorowanym.

 1. Warunki weryfikacji podwykonawców

Jeżeli firma współpracuje z podwykonawcami, trzeba sprawdzić w jest się w stanie spełnić wymogi nałożone przez Ubezpieczyciela, dotyczące sposobu weryfikacji podwykonawcy.

 1. Dodatkowe obowiązki przewoźnika

Jeżeli firma realizuje transporty specjalistyczne, wymagające użycia pojazdu dedykowanego (chłodnia, lora, naczepa niskopodwoziowa) lub wozi ładunki narażone na ryzyko kradzieży, należy sprawdzić czy w klauzulach dodatkowych nie znajdują się klauzule nakładające dodatkowe obowiązki – wtedy trzeba zweryfikować czy przewoźnik jest w stanie je spełnić. Na przykład:

 1. a) ATP,  towary wymagające przewozu w kontrolowanej temperaturze – klauzula świadectwa ATP, klauzula zachowania temperatury, awarii agregatu chłodniczego;
  b) pojazdy używane/uszkodzone – klauzula przewozu pojazdów;
  c) transport ponadgabarytowy, przewóz RTV/AGD, alkohole, tytoń – klauzula obowiązków przewozowych;
  d) leki – klauzula środków leczniczych odzyskanych po kradzieży/rabunku, klauzula warunków przewozu leków i farmaceutyków.
Share:

Comment on "10 pułapek ubezpieczycieli OCPD"

 1. […] Suma gwarancyjna jest kluczowym elementem ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego. Przedstawiając 10 pułapek ubezpieczycieli wspominaliśmy, że ważne, aby była to nieredukcyjna suma gwarancyjna, czyli suma „na każde zdarzenie”. Dziś postaramy się wyjaśnić, dlaczego jest to tak istotne.    […]

 2. […] Suma gwarancyjna jest kluczowym elementem ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego. Przedstawiając 10 pułapek ubezpieczycieli wspominaliśmy, że ważne, aby była to nieredukcyjna suma gwarancyjna, czyli suma „na każde zdarzenie”. Dziś postaramy się wyjaśnić, dlaczego jest to tak istotne.    […]

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com