Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OCPD

suma gwarancyjna ocpd

Suma gwarancyjna jest kluczowym elementem ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego. Przedstawiając 10 pułapek ubezpieczycieli wspominaliśmy, że ważne, aby była to nieredukcyjna suma gwarancyjna, czyli suma „na każde zdarzenie”. Dziś postaramy się wyjaśnić, dlaczego jest to tak istotne.   

O co chodzi z tą sumą gwarancyjną?

Suma ubezpieczenia dzieli się na redukcyjną i nieredukcyjną. Pierwsza obowiązuje „na jedno i wszystkie zdarzenia”, druga zaś „na każde zdarzenie”. W czym tkwi różnica?

W przypadku sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia (zwanej czasem agregatem) określona w polisie suma ulega zmniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie. Przedstawmy to na przykładzie: firma transportowa X posiada polisę OC przewoźnika drogowego z sumą ubezpieczenia 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Firma ta spowodowała 3 szkody w okresie ubezpieczenia po 50 000 zł każda. Dwie pierwsze szkody zostaną wypłacone, przy czym po wypłacie drugiej szkody łączna suma wypłaconych odszkodowań wyniesie 100 000 zł i polisa wygaśnie. Trzecia szkoda nie zostanie wypłacona, bo przekroczyłaby sumę ubezpieczenia. Każda następna szkoda obciążać będzie bezpośrednio firmę X, która będzie musiała ją naprawić z własnych środków.

Natomiast przy sumie ubezpieczenia nieredukcyjnej (na każde zdarzenie) suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacane odszkodowania. W tym wypadku każde odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości, a każda następna szkoda również zostanie naprawiona w ramach polisy OC przewoźnika.

A co, jeśli szkoda przewyższa wysokość sumy gwarancyjnej?

W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do maksymalnej podanej wysokości sumy gwarancyjnej, a reszta kwoty obciąża przewoźnika.

Gdy wykupione jest ubezpieczenie z sumą redukcyjną ubezpieczyciel wypłaci tyle odszkodowania, ile wynosi suma ubezpieczenia. Jeśli wcześniej miała miejsce jakaś wypłata odszkodowania, wówczas wypłaci tylko tyle odszkodowania, ile sumy ubezpieczenia pozostawało do dyspozycji ubezpieczonego. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia polisa OCPD wygasa.

Natomiast przy sumie nieredukcyjnej ubezpieczyciel wypłaci tyle odszkodowania, ile wynosi suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie wyczerpuje się i w razie kolejnej szkody ubezpieczony ma do dyspozycji całą sumę ubezpieczenia.

Co robić, jeśli redukcyjna suma ubezpieczenia OCPD została znacząco uszczuplona przez szkodę?

Gdy wykorzystamy większą część sumy ubezpieczenia lepiej nie ryzykować, że kolejna szkoda pozbawi nas ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku lepiej jest zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o tak zwane doubezpieczenie, czyli doładowanie polisy – zwykle do pierwotnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Jest to oczywiście dodatkowo płatne, a co więcej ubezpieczyciel niekoniecznie chętnie realizuje takie doładowanie.  Jeśli ktoś jest zmuszony “doładowywać” swoją polisę to znaczy, że jest klientem szkodowym. Za pierwszym razem ubezpieczyciel zapewne nie zrobi problemu ale jeśli to się będzie powtarzać zbyt często, wówczas może odmówić doubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel może się zgodzić na uzupełnienie sumy ubezpieczenia ale nie musi, dlatego lepiej jest od razu wykupić polisę z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia.

Ile kosztuje OCPD z nieredukcyjną sumą gwarancyjną?

Wszystko zależne jest od cen danego ubezpieczyciela, ale przeważnie taka suma podwyższa cenę o 10-20%.

Inne pułapki sumy redukcyjnej

Mając do czynienia z polisą OCPD o redukcyjnej sumie ubezpieczenia nigdy tak naprawdę nie wiemy, ile jest “sumy ubezpieczenia w sumie ubezpieczenia”. Czy taka polisa w ogóle jeszcze od czegoś chroni a jeśli tak, to w jakim stopniu trzeba sprawdzić bezpośrednio u ubezpieczyciela, co jest bardzo niewygodne.

Ponadto spedytor powinien pamiętać, że polisa OCPD z redukcyjną sumą ubezpieczenia może nie gwarantować ochrony, która wynika z jej treści. Jeśli dojdzie do szkody a suma ubezpieczenia się wyczerpie wówczas uprawniony do odszkodowania może chcieć dochodzić go bezpośrednio od spedytora.

Share:

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com