Ubezpieczenie domku letniskowego – co warto wiedzieć?

ubezpieczenie domku letniskowego

Wakacyjny urlop to nie tylko wycieczki i długie wędrówki w nieznane. To także relaks nad wodą i na działkach oraz w ośrodkach wypoczynkowych. Wielu amatorów wypoczynku na łonie natury decyduje się na zakup domku letniskowego i postanawia ubezpieczyć swoje mienie przed skutkami kradzieży i włamań. Na co zwrócić uwagę wybierając korzystny dla siebie wariant? 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Dom letniskowy to budynek przeznaczony do celów rekreacji lub wypoczynku. Pojęciem tym określa się czasem także drewnianą lub murowaną budowlę nie posiadającą fundamentu, zabudowaną altanę, obiekty posadowione na palach, bloczkach betonowych, domki holenderskie, wagony kolejowe przystosowane do mieszkania, przyczepy kempingowe, a także obiekty znajdujące się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Uwaga! Nie wszystkie domki podlegają ubezpieczeniu! Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej należy dokładnie zapoznać się z ofertą, tj, przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i zapoznać z wyłączeniami, aby nie być później niemile zaskoczonym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe podaje inną definicję domku letniskowego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie domku letniskowego może wykupić każdy właściciel domku, działki przynależącej do ogródków działkowych, przyczepy kempingowej czy wagonu przystosowanego do mieszkania.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domku letniskowego?

W odróżnieniu od naszych mieszkań, domek letniskowy narażony jest w większym stopniu na wystąpienie szkody. Jako najczęstsze przyczyny szkód wymienia się pożar, huragan, uderzenie pioruna, eksplozję, grad, lawinę, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi oraz zalanie. Wyjeżdżając w pośpiechu najłatwiej zapomnieć o sprawdzeniu, czy wszystko zostało wyłączone bądź zamknięte. Pozostawienie niezabezpieczonego dobytku może skończyć się kradzieżą. Liczne włamania, szczególnie do ogródków działkowych, poza kradzieżą dóbr, wiążą się ze zniszczeniami, narażając ich właścicieli na koszty naprawy.

Okres letni, poza upałami to czas gwałtownych załamań pogody. Domki letniskowe, budowane w otoczeniu drzew lub jezior, narażone są szczególności na zniszczenia właśnie poprzez upadek drzewa, bądź powódź. Istotne jest, by wybierając ubezpieczenie, posiadało ono w standardowym zakresie ochronę przed szkodami, na które najczęściej narażony jest nasz dobytek.

W ramach rozszerzenia ubezpieczenia domku letniskowego można włączyć do ochrony obiekty budowlane znajdujące się na działce oraz  szklane przedmioty od stłuczenia. W skład obiektów mogą wchodzić ogrodzenie posesji lub działki wraz z bramą, skrzynki na listy, nawierzchnia placów i podjazdów, wiata, szopa, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, przydomowy zbiornik na gaz płynny lub paliwa płynne, posągi, grille, fontanny, studnie, oczka wodne, altanki, baseny, budy, donice, obiekty rekreacyjne, kolektory słoneczne itp.

Za co nie dostaniesz odszkodowania?

Zdarza się tak, że wypłacie odszkodowania nie podlegają szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, jeśli budynek został wzniesiony bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę. Nie dostaniemy także pieniędzy w przypadku szkody powstałej w czasie prac budowlanych bez zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych lub kontroli okresowych również dyskwalifikuje do odebrania pieniędzy z ubezpieczenia.

Co więcej, trzeba przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz wykonywać okresowe przeglądy i naprawy instalacji. Zasadnicze znaczenie ma dobry stan dachów, prawidłowe zabezpieczenie otworów dachowych, konserwacja przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności!

Firmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaznaczają, że wszelkie zdarzenia wynikające z zaniedbania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonego podlegają wyłączeniu odpowiedzialności.

Pozostawienie niezamkniętych na klucz drzwi, które ułatwiło włamanie i kradzież bądź pozostawienie otwartego okna, przez które bez problemu przedostał się deszcz, co w następstwie doprowadziło do zalania, nie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Dotyczy to także wycinki drzewa, które spadło na dom letniskowy w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przez wycinających. Pęknięcie rur lub wyposażenia instalacyjnego wskutek nieutrzymywania odpowiedniej temperatury jest kolejnym wyłączeniem odpowiedzialności.

Inne standardowe wyłączenia odpowiedzialności to:

  • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
  • szkody powstałe w wyniku wojny, aktów terroru, zamieszek, strajków, trzęsień ziemi, działania energii jądrowej czy pola magnetycznego
  • szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź środków odurzających

Co nie podlega ubezpieczeniu od kradzieży i ryzyka włamania?

Uwaga! Ubezpieczenie domku letniskowego nie zwalnia nas z obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem standardowo towarzystwa wymagają minimum dwóch zamków tzw. wielozastawkowych lub jednego wielopunktowego bądź mechaniczno-elektronicznego. W niektórych ofertach wystarczające jest zabezpieczenie domku co najmniej dwiema kłódkami. Poza zabezpieczeniem otworów drzwiowych zwykle ubezpieczyciele wymagają zabezpieczenia otworów okiennych poprzez zamontowanie krat, okiennic lub żaluzji antywłamaniowych.

W przypadku ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem standardowo towarzystwa wymagają minimum dwóch zamków tzw. wielozastawkowych lub jednego atestowanego. W niektórych ofertach wystarczające jest zabezpieczenie domku co najmniej dwoma kłódkami. Poza zabezpieczeniem otworów drzwiowych zwykle zakłady wymagają zabezpieczenia otworów okiennych poprzez zamontowanie krat, okiennic lub żaluzji antywłamaniowych. Ponadto analizując treść umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na objęcie ochroną wszystkich interesujących nas zdarzeń losowych np. powódź, którą w niektórych miejscach przykładowo w bliskim sąsiedztwie rzek zakłady ubezpieczeń nie chcą oferować.

Ile kosztuje ubezpieczenie domku letniskowego?

Ubezpieczenie domków letniskowych z uwagi na wysoką szkodowość wynikającą z kradzieży w niektórych regionach jest ubezpieczeniem drogim i stanowi znaczne obciążenie finansowe. Zwykle w ramach polisy można zrezygnować z ochrony na ryzyko kradzieży pozostawiając w jej ramach wyłącznie zdarzenia losowe co zdecydowanie wpłynie na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jadąc na wakacje warto pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym oraz ubezpieczeniu kontynuacji  leczenia po podróży.

Dowiedz się także o warunkach ubezpieczenia domu.

Share:

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com