Jak wypowiedzieć umowę OC – WZÓR!

wypowiedzenie umowy oc

Kończy Ci się ubezpieczenie OC, ale nie wiesz, co dalej? Wiele osób nie jest zadowolonych z ofert swoich ubezpieczycieli, ale obawia się formalności związanych ze zmianą firmy ubezpieczeniowej. Chodzi Ci po głowie wypowiedzenie umowy OC? Nie jest to procedura skomplikowana. Sprawdź, jak zrobić to bezboleśnie.

 

W jakich przypadkach możemy wypowiedzieć umowę OC?

Przeważnie umowę OC zrywa się przed końcem okresu ochrony, ale nie tylko – wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia w sytuacji zakupu samochodu, wyrejestrowania pojazdu czy nabycia pojazdu, a także, gdy posiadamy podwójne ubezpieczenie.  Umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu może wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Zostanie ona rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania.

O szczegółach każdego z przypadków piszemy w dalszej części artykułu. 

Jak złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy OC powinno być złożone na piśmie, nie musi być jednak dostarczone osobiście (można zanieść je samodzielnie do oddziału, ale nie ma takiej konieczności). W dobie Internetu możliwe jest wysłanie podpisanego własnoręcznie skanu dokumentu w wiadomości e-mail lub listu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Popularne jest także korzystanie z ofert agentów, którzy dostarczają pismo do firmy ubezpieczeniowej.

Żeby złożyć wiążące wypowiedzenie OC, wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz, który jest dostępny na stronie ubezpieczyciela) i dostarczyć go do firmy.

Kiedy złożyć wypowiedzenie OC?

Jeśli okres obowiązywania Twojej aktualnej polisy właśnie się kończy, to  jest to dobry moment na wypowiedzenie umowy OC.

O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje dzień, w którym dokument został dostarczony towarzystwu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy OC zostało wysłane pocztą – wtedy liczy się data stempla pocztowego. W przypadku listu pocztowego ważne jest, by wysłać go do towarzystwa ubezpieczeniowego za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, by mieć dowód na to, że został dostarczony danego dnia.

Wypowiedzenie przed końcem umowy OC

Można złożyć wypowiedzenie OC przed końcem okresu ochrony – jest to zapisane w art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W tym przypadku należy pamiętać, aby dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony – w przeciwnym razie towarzystwo automatycznie przedłuży umowę OC. Nie należy zwlekać też z wykupieniem polisy w innym zakładzie, bo za każdy dzień braku ochrony płaci się karę do UFG.

Jest tylko jeden przypadek, w którym możemy się „spóźnić” z wysyłką dokumentu – jeśli dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

Jakie dane powinno zawierać wypowiedzenia umowy OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
 • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
 • numer wypowiadanej polisy;
 • podstawę prawną zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych)
 • odręczny podpis wypowiadającego;
 • okres ubezpieczenia.

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Wzór wypowiedzenia umowy OC jest podobny w przypadku wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. W Internecie zamieszczonych jest wiele tego rodzaju dokumentów, które są dostępne bezpłatnie do pobrania. Na niektórych stronach internetowych są nawet dostępne dedykowane generatory wzorów wypowiedzenia umowy OC. Taki system zapyta nas o dane niezbędne do uzupełnienia wniosku, a następnie automatycznie wygeneruje gotowy dokument, który możemy przesłać pocztą, faksem lub mailem bądź też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia umowy OC także na swoich stronach internetowych. Dokument jest zazwyczaj przygotowany w formacie Word lub PDF, wystarczy go tylko pobrać, wydrukować, uzupełnić i przekazać naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny również u agentów ubezpieczeniowych lub w siedzibie towarzystwa.

Druk taki powinien zawierać:

 • Nazwę oraz adres zakładu ubezpieczeniowego;
 • Imię, nazwisko oraz adres osoby, która wypowiada ubezpieczenie;
 • Numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, którego dotyczyło ubezpieczenie;
 • Numer polisy, którą wypowiadamy;
 • Okres, w którym korzystamy z ubezpieczenia;
 • Podpis osoby wypowiadającej umowę.

Równocześnie w każdym wzorze wypowiedzenia umowy OC znajduje się treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z OC przed upływem ważności umowy, jest to zwykle następujący tekst: „Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Do pobrania: Wzór wypowiedzenia umowy OC.pdf

Inne przypadki wypowiedzenia umowy OC

Kiedy polisa wznawia się automatycznie?

Polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejny rok w przypadku, kiedy to Ty ją wykupiłeś (a nie np. poprzedni właściciel auta) i opłaciłeś pełną składkę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć w swoim obecnym towarzystwie wypowiedzenie OC. Umowa ubezpieczenia nie wznowi się, jeżeli dostałeś ją wraz z autem albo nie zapłaciłeś którejś raty.

Wypowiedzenie umowy OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Kupiłeś nową polisę, a zapomniałeś zrezygnować ze starej? Nie ma czym się niepokoić. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. Złóż je, a zapłacisz jedynie za okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Pamiętaj tylko, że w takich przypadkach stosowany jest inny wzór dokumentu.

Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu

Jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie (uwaga! Umowa ubezpieczenia nie przedłuży się potem automatycznie). Oczywiście, możesz też wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować. Wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu jest możliwe do końca trwania umowy ubezpieczenia. Składając je, powinieneś pamiętać o dołączeniu umowy zakupu auta.

Należy pamiętać, że sprzedanie pojazdu również wiąże się z pewnym obowiązkiem względem zakładu ubezpieczeń. Sprzedawca musi bowiem w ciągu 14 dni powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczyciel może zażądać uregulowania części zaległej składki. Nastąpi to nawet wtedy, jeśli termin zapłaty przypada po dniu sprzedaży samochodu. Ustawa określa bowiem, że sprzedający oraz nabywca solidarnie odpowiadają za opłacenie składki do chwili powiadomienia zakładu ubezpieczeń o transakcji.

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC auta na skutek jego wyrejestrowania najczęściej wiąże się z utratą pojazdu – kradzieżą lub przekazaniem do złomowania. Zdarza się też, że pojazd jest sprzedawany za granicę. Wówczas również można wypowiedzieć umowę OC. Należy pamiętać, by w takiej sytuacji przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu.

ul. Kołobrzeska 28

80-394 Gdańsk

519 837 349

Zadzwoń teraz!

Biuro czynne

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

E-mail

bok@ocpd24.com